Sign in

На першому плані взаємодії з публічним блокчейном.

Оригінал статті знаходиться за посиланням.

Ми раді повідомити, що Keep і Summa спільно створили робочу групу з питань взаємодії блокчейнів, яка називається Cross-Chain Group. Група зосередиться на крос-ланцюговій сумісності, будучи галузевим ресурсом для технологій, проектів та зусиль на передовій інтероперабельності блокчейнів. …


Оригінал статті знаходиться за посиланням

Платформа блокчейна Celo, розроблена для фінансових додатків, тепер має міст до біткойнів через токен ERC-20 tBTC.

Коротко
- tBTC — це токен, прив’язаний до біткойнів.
- Celo — це відкрита блокчейн-платформа, призначена для поширення фінансових інструментів в маси. …


Оригинал статьи находиться по ссылке

Платформа блокчейна Celo, разработанная для финансовых приложений, теперь имеет мост к Биткойну через токен ERC-20 tBTC.

Вкратце

  • tBTC — это токен, привязанный к биткойнам.
  • Celo — это открытая блокчейн-платформа, предназначенная для распространения финансовых инструментов в массы.
  • Держатели биткойнов теперь могут использовать tBTC для доступа к платформе…

KEEP is a layer of extra privacy created for blockchains that permits both applications and participants to privately reserve data. It features keeps that are off-chain containers for private data, which it randomly assigns to a network of users that are also called signers. …


Getting familiar with the always discussed comparison between KEEP ECDSA and RSA would give you a better edge on SSL certificates. Also, as a cryptocurrency miner or blockchain expert, getting used to the functionalities of these two makes mining and crypto-security easy. …


Оригінал статті знаходиться за посиланням https://blog.keep.network/what-james-prestwich-is-looking-for-in-septembers-playing-for-keeps-7a980d9520b0

Джеймс Прествич виступає в якості нашого судді програмі «Граємо за Keep» у вересні, з призовим фондом до 2 мільйонів KEEP. …


Оригінал статті знаходиться за посиланням https://blog.keep.network/introducing-keep-advisor-james-prestwich-85a3cfacdcae

Ми раді повідомити, що Джеймс Прествіч приєднався до команди Keep в якості нового радника. Джеймс — колишній головний операційний директор Storj і один з наших улюблених співробітників по роботі з фліпчартами. …

Sunny Lin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store